AluDeco - a

O nás » PROHLÁŠENÍ O SOULADU S GDPR

Prohlášení o souladu s GDPR

Společnost AluDeco rails s.r.o. se sídlem ČSA 514, 411 08 Štětí, IČO 05038782,

tímto prohlášením deklaruje, že přijala příslušná organizační a technická opatření pro

zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a

GDPR a souvisejících legislativních norem, kde AluDeco rails s.r.o. vystupuje v roli

zpracovatele osobních údajů.