Novinky
10.09.2020
Nový profil ALU150
Vážení obchodní přátelé,rozšířili jsme už tak pestrou škálu našich produktů o nový profil ALU150. Profil je ve třech barevných provedení. Velkou předn... číst celé
31.08.2020
Designové řetízky pro římské rolety
Kovové řetízky pro římské rolety Vážení obchodní přátelé, rozšířili jsme barevnost kovových řetízků pro římské rolety. Ukažte svým zákazníkům,... číst celé
Zobrazit všechny novinky
 

AluDeco - a
  1. Úvod
  2. O nás
  3. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKA

Každá přijatá a potvrzená objednávka je považována za závaznou.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka: zákazník může zrušit svoji objednávku před její expedicí pouze v tom případě, že objednávka dosud nebyla postoupena k výrobě zboží.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele e-shopu: lze jen v případě, že zboží přestalo být vyráběno, dodáváno, příp. se podstatně změnila jeho cena ze strany dodavatele. V každém z těchto případů bude provozovatel e-shopu zákazníka o této situaci informovat.

Ceny zboží

Ceny zboží na e-shopu jsou smluvní a jsou uvedeny bez DPH i včetně DPH.
Cena dopravy u zboží do výše 3000,-Kč bez DPH činí 110 Kč bez DPH do délky 4 m a 150 Kč při délce od 4 do 6 m. Při objednávce nad 3000 Kč bez DPH je DOPRAVA ZCELA ZDARMA.

Celková cena dodávky se zákazníkovi ukazuje před odesláním objednávky a zároveň bude pro kontrolu zákazníkovi sdělena při potvrzení objednávky.

Reklamační řád a způsob reklamace je popsán níže.


Důležité informace pro spotřebitele
-------------------------------------
Ochrana osobních údajů - veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními souvisejícími právními předpisy. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka "potvrdit" ) při registraci do eshopu a při odesílání objednávky s dalším zpracováváním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu souhlasí.
Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních dat ve smyslu výše uvedeného zákona.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v našem e-shopu v případě, že kupující uplatňuje v dvouleté záruční době svá práva z odpovědnosti za vady na zakoupeném zboží.

Kupující zakoupením zboží souhlasí s tímto reklamačním řádem. Dnem zakoupení zboží se rozumí den převzetí zboží.

Reklamační podmínky

Záruční doba - 24 měsíců ode dne převzetí zboží spotřebitelem. Den převzetí je uveden na daňovém dokladu. Dvouletá záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Spotřebitel  - osoba, která při nákupu zboží nejedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti.Na osoby, které by nakupovali v rámci své podnikatelské činnosti, se nevztahují ustanovení občanského zákoníku o právech spotřebitelů (§53 a související)

Odpovědnost za vady při převzetí zboží

Spotřebitel je povinen si při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Pokud by na zboží shledal jakoukoli závadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu prodávajícímu oznámit. Též je povinen prodávajícího informovat, pokud mu došlo jiné zboží či jiné množství v rozporu s objednávkou.
V případě zjištění odstranitených vad v okamžiku převzetí zboží, má spotřebitel právo požadovat bezplatnou opravu věci nebo výměnu zboží. Výběr varianty (oprava vers. výměna) je právem spotřebitele.
Pokud dojde k dodání jiného zboží než bylo objednáno, má spotřebitel právo na dodání zboží dle objednávky.

Odpovědnost za vady vzniklé v záruční době

V tomto případě se jedná o vady, které v době převzetí zboží neexistovaly, ale vznikly v průběhu záruční doby.

Spotřebitel by se před prvním použitím zboží měl seznámit se záručními podmínkami, s návodem k obsluze příp. s návodem na sestavení (dle druhu zboží). Dojde-li k užívání zboží v rozporu s výše uvedenými návody, nese spotřebitel všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace nebude uznána za oprávněnou.


Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, chybnou obsluhou, neodbornými zásahy, příp. použitím zboží v rozporu s návodem k užití. Nevztahuje se ani na závady způsobené mechanickým poškozením zboží, a to ať již vinou spotřebitele, nadměrným nebo nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží nebo způsobené jinou osobou.

V záruční době má spotřebitel právo při výskytu odstranitelné závady na bezplatnou opravu, příp.výměnu součásti zboží. Výměnu zboží může spotřebitel žádat jen v případě, kdy by bezplatná oprava nebo výměna součásti zboží nebyla vzhledem k povaze závady úměrná.

V případě neodstranitelné závady může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu příp. odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení peněz.

Právo na vrácení peněz či výměnu zboží může spotřebitel uplatnit i při opakovaném výskytu již opravované odstranitelné závady ( v případě třetího výskytu stejné závady).

Veškerá práva spotřebitele z odpovědnosti za vady nakoupeného zboží zaniknou po uplynutí záruční doby.

Reklamace

Za reklamaci se považuje uplatnění práva z odpovědnosti za vady spotřebitelem u prodejce zboží, tj. u provozovatele tohoto e-shopu.

Spotřebitel uplatní reklamaci buď osobně nebo zasláním zboží k reklamaci poštou, příp.přepravní službou.Vždy je k uplatnění reklamace třeba prokázat zakoupení zboží u prodejce a kdy ke koupi došlo. Při osobní reklamaci je třeba předložit daňový doklad (paragon), při zasílání zboží k reklamaci přepravní službou či poštou, přiloží spotřebitel fotokopii nákupního dokladu.

Při osobním vyřizování reklamace je sepsán na prodejně reklamační protokol,ve kterém je popsána závada a zároveň se uvede, jakým způsobem spotřebitel žádá reklamaci vyřídit.Pokud se zboží k reklamaci zasílá, je spotřebitel povinen v průvodním listě závadu popsat, uvést jak se projevuje a zároveň napsat, jak požaduje reklamaci vyřešit (zda žádá opravu, slevu ,výměnu zboží..). Do průvodního listu je třeba ještě uvést kontaktní údaje (adresu, mail,číslo telefonu) pro pozdější komunikaci.

Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo zásilky poslané na náklady prodávajícího. Pouze v případě oprávněné reklamace má následně zákazník nárok na náhradu prokázaných výdajů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace nemá nárok na náhradu výdajů ani jedna strana, pouze v případě opakované zbytečné reklamace má prodávající nárok na úhradu nákladů na poštovné při vracení zboží spotřebiteli.

Zboží zaslané k reklamaci musí být čisté, kompletní a vhodně zabalené. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží nevhodně zabalené, špinavé či nekompletní.

Vyřízení reklamace

Reklamaci je prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu - nejlépe do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a spotřebitel z nějakých důvodů nedohodnou na delší době vyřízení.

Prodávající po prozkoumání dokladů předložených spotřebitelem k reklamaci a po zběžné prohlídce reklamovaného zboží buď:

  • uzná reklamaci oprávněnou a na místě ji vyřídí,
  • uzná jako oprávněnou, ale nelze vyřídit na místě, pak převezme zboží k reklamaci a zahájí reklamační řízení,
  • prodávající není schopen posoudit, zda reklamace je nebo není oprávněná, zahájí reklamační řízení a zašle zboží k odbornému posouzení, na základě kterého bude teprve o reklamaci rozhodnuto,
  • neuzná reklamaci za oprávněnou a zboží vrátí spotřebilteli.

Ve všech případech prodávající sepíše reklamační protokol, v něm podrobně popíše řešené závady a způsob vyřízení reklamace, protokol vyhotoví ve dvou vyhotoveních (1x pro spotřebitele, 1x pro prodávajícího). Součástí protokolu je vhodné uvést kvůli pozdějí komunikaci kontaktní telefon, mail, adresu.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz